• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Фінансова звітність

/Files/images/nakladdd/IMG_20201225_130941.jpg/Files/images/nakladdd/IMG_20201225_130941.jpg/Files/images/nakladdd/IMG_20201225_130958.jpg/Files/images/nakladdd/IMG_20201225_131028.jpgwym-1606733949103

ЗВІТ про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) за ІІІ квартал 2017 року

wym-1512554607062

27.07.2018р. Беднарська Н. В., директор школи, провела звіт перед педколективом і батьківським комітетом про виконану роботу за рік. Роботу директора школи визнано задовільною.

Фінансово – господарська діяльність закладу освіти здійснюється на основі коштів Державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності. Джерелами позабюджетного фінансування закладу освіти є добровільна благодійна допомога батьків та спонсорів.

/Files/images/fn_zvt/IMG_20180727_093038.jpg/Files/images/fn_zvt/IMG_20180727_093339.jpg

/Files/images/fnzvt/IMG_20201124_195453.jpgАкт приймання-передачі гуманітарної допомоги/Files/images/fnzvt/IMG_20201124_211922.jpg

Звіт директора школи за 2019-2020 н. р.

У 2019 - 2020 н. р. робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початок 2019 – 2020 н. р. в школі було 7 повних класів, із них 1- 4 –х – 3 класи (2 і 4 клас - комплект), 5 – 9 –х -4 класи ( 6 клас – індивідуальна форма навчання). Мова навчання українська. Вивчалися дві іноземні мови: в 1-9 класах – німецька мова, в 5 – 9 класах – англійська мова. Станом на 01.09.2019 року кількість учнів становила 66 чол..

Стан і розвиток шкільної мережі станом на 01.09.2019 року.

Кількість годин за

перевірку зошитів

Кількість годин

по тарифікації

З них

Всього

учнів

Класи

дівчат

хлопців

100%

100%

100%

100%

23

29

24

4

3(1+2)

3

6

7 (3+4)

4

10

10 (4+6)

7

І

ІІ – ІV

(комплект)

ІІІ

76

10

17

27

Разом

I-IV

16,5

___

14,5 год

14 год

14 год

29,5

30,5

32

33,5

35

1

3

3

4

6

4

1

5

5

7

5

4

8

9

13

V

VI ( індивідуальна форма навчання)

VII

VIII

IX

59 год

160,5

17

22

39

Разом

V - IV

236,5

27

39

66

Разом

по школі

Протягом року з навчального закладу вибули 4 учні.

Стан і розвиток шкільної мережі станом на 01.09.2020року.

Кількість годин за

перевірку зошитів

Кількість годин

по тарифікації

З них

Всього

учнів

Класи

дівчат

хлопців

100%

100%

100%

29

25

24

-

3

3

6

6

4

6 (3+3)

9

7

І і ІІІ (комплект)

ІІ

ІV

78

6

16

22

Разом

I-IV

16,5

15,5

-

14 год

14 год

29,5

31,5

32

33,5

35

2

1

3

3

4

4

4

1

5

5

6

5

4

8

9

V

VI

VII ( педагогічний патронаж)

VIII

IX

60 год

161,5

13

19

32

Разом

V - IV

239,5

19

35

54

Разом

по школі

Протягом року з навчального закладу вибули 6 учнів ( 2 по причині переїзду батьків, 4 – перехід в Шумські навчальні заклади).

Порівняно із минулим навчальним роком збільшилась загальна кількість годин викладацької роботи в тиждень по тарифікації на 3 години.

Спостерігається різке зменшення попередньої мережі учнів. В 2020-2021 навчальному році в школі функціонує 1 клас-комплект ( 1-4 класи) та 4 класи (5-9 класи), для учнів 7 класу організовано педагогічний патронаж (4 учні). Спостерігається тенденція переходу учнів на навчання до Шумських навчальних закладів.

Матеріально-технічна база навчальних кабінетів значно покращилась: розроблено дидактичні матеріали в кабінети початкових класів (вчитель Павлишина Т. Л., Ніколюк Л.В., Мельничук О.В., Грозовська М.М.).

Проте, великою проблемою залишається відсутність в школі спортивної зали.

Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту».

На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного та дошкільного віку, які проживають на території села. Усього таких дітей (станом на 01.09.2020 року) 101. Кількість дітей, яким виповнилося 5 років - 5.

Усі випускники 9 класу 2019-2020 н. р. продовжують навчання для здобуття повної загальної освіти

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

Усього випускників

Із них:

Вступили в коледжі

Навчають в загальноосвітній школі

Навчаються в ПТУ

10

4

6

8

2

3

3

7

2

2

3

4

2

2

1

9

2

4

3

7

2

3

2

9

2

1

6

13

5

3

5

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2020 року №93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19», класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 №658, з урахуванням пункту 7 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 №368, листа Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2020 року №1/9 – 154, Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010), затвердженого наказом Держстандарту України від 09.10.2010 №417, наказу управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 11 березня 2020 року №60 «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 на території Тернопільськї області», наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Шумської міської ради від 12.03.2020 № 88-од «Про заходи щодо запобігання поширенню інфекції, спричиненої корона вірусом COVID-19 у закладах загальної середньої освіти Шумської міської ради», рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11 березня 2020 року (протокол №8), рішення комісії Шумської міської ради з питань запобігання поширенню інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 від 12 березня 2020 року (протокол №1) з 12 березня в школі було призупинено освітній процес і організовано дистанційну форму навчання для учнів 1-9 класів. Педагоги використовували, в основному, вайбер, програму ZOOM, платформу «На урок». Слід зазначити, що лише 70% учасників освітнього процесу мають доступ до інтернет мережі, 70% -забезпечені гаджетами.

Виконання ст.10 Конституції України, Закону України

«Про мови»

Освітній процес здійснюється українською мовою. Документація закладу ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки. Усі виховні заходи проводяться українською мовою. Але, на уроках, в повсякденних бесідах, розмовах, учні школи і вчителі часто вживають русизми, місцеві діалекти, слова-паразити. З метою сприяння державного статусу української мови, піднесення її престижу серед учнівської молоді, виховання пошани до культури і традицій українського народу в школі було проведено мовно – літературний конкурс імені Тараса Шевченка та Петра Яцика, олімпіади з української мови та літератури. У березні проведений тиждень української мови та літератури, присвячений Т. Г. Шевченку ( вчитель Ткачук А.П.).Учні особливо були активні в конкурсі стінгазет і читців.

Кадрове забезпечення

У 2019-2020 н. р. в школі працювало 18 вчителів, два з яких – сумісники. Всі мають вищу освіту на рівні спеціаліста.

Протягом навчального року школа повністю була забезпечена кадрами.

Педагогічні працівники мають:

а) кваліфікаційні категорії:

- «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» - 6 чоловік;

- «спеціаліст І кваліфікаційної категорії» - 5 чоловік;

- «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії» - 6 чоловік;

- «спеціаліст» - 1 чоловік.

б) педагогічні звання:

- «старший вчитель» - 1 чол.

- вчитель-методист – 1 чол.

спеціаліст

ІІ кваліфікаційна категорія

І кваліфікаційна категорія

Вища кваліфікаційна категорія

Протягом навчального року пройшли курсову перепідготовку всі вчителі відповідно до графіка.

У закладі протягом 2019 - 2020 навчального року працювало:

- педагогів пенсійного віку – 3;

- технічних працівників – 5 чол.

Плинність кадрів відсутня.

Реалізація програми «Обдарована молодь»

Одним з основних принципів роботи школи є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність класних керівників, вчителів-предметників, педагога-організатора і батьків. Зміст роботи з обдарованими дітьми включає низку завдань, а саме: виявлення обдарованості дітей та максимальне сприяння їхньому розвитку.

Протягом навчального року учні були активними учасниками шкільних і районних олімпіад, різноманітних конкурсів: ім. П. Яцика, ім.. Т.Шевченка, «Кенгуру», «Колосок», «Бобер», «Соняшник», «Лелека», «Левеня», «Sanflauer», конкурсі патріотичної і духовної пісні, спортивних змагань.

На виконання наказу по школі від 11.10.2019 року №46 – од «Про проведення І етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019 – 2020 навчальному році» в період з 05 по 26 жовтня 2020 року було проведено шкільний (І етап) учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін. Переможці і призери І етапу стали учасниками районних олімпіад з базових навчальних дисциплін, виборовши при цьому 3 призових місць з таких предметів:

українська мова і література – ІІ місце, Нечипорук Софія , учениця 8 класу;

технічна праця – ІІІ місце, Свередюк Дмитро, учень 9 класу;

німецька мова – ІІІ місце, Нечипорук Софія, учениця 8 класу.

Порівняно із минулим навчальним роком кількість призових місць зменшилася на 1.

Протягом року в школі працював вокальний гурток (керівник Климчук І.В.) На базі школи працювали гуртки від ЦПР. В цілому гуртковою роботою було охоплено 85% учнів школи. Слід відмітити, що робота цих гуртків була досить результативною:

ІІ місце у районному фестивалі – конкурсі «Молитва за Україну» у номінації «Духовна пісня» ( керівник Климчук І.В.);

І місце у районному фестивалі – конкурсі «Молитва за Україну» у номінації «патріотична пісня» ( керівник Климчук І.В.);

І загальнокомандне місце в районних змаганнях з настільного тенісу (керівник Носалюк Ю.Б.), ІІІ загальнокомандне місце з спортивних змагань серед навчальних закладів І – ІІ ступенів Шумського району в залік ІХХ Спортивних ігор учнівської молоді Шумщини (керівник Носалюк Ю.Б.).

Незважаючи на певні позитивні результати реалізації програми «Обдарована молодь», існує чимало питань, які потребують вирішення. Наприклад, учні школи не приймають участі у Малій академії наук України, в конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт.

Охоплення учнів харчуванням.

У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування дітей (замовлення та прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, виконання норм харчування, додержання правил особистої гігієни кухаря).

Гарячим харчуванням було охоплено 100% учнів 1-9 класів. З них безкоштовно харчувалися 1 дитина - сирота, 2 – батько яких учасник АТО та малозабезпечені учні 1 – 4 класів.

Решта учнів харчувалися за рахунок коштів батьків.

Школа і столова забезпечена проточною холодною і гарячою водою.

Харчування учнів здійснювалося тільки в робочі дні. У разі відсутності учнів під час навчання компенсація не проводилася. Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу. Постійно опрацьовувалась та надавалась інформація щодо організації харчування. Систематично проводилася роз’яснювальна робота серед батьків дирекцією школи щодо харчування в сім’ї дітей різного віку. На протязі року урізноманітнилося меню, дотримано норми споживання хлібо - булочних виробів, введено молочний день. Столова на 100% забезпечена посудом. Але в організації харчування були окремі недоліки: не завжди вчасно здавала кухар звіт.

Профілактичне медичне обстеження.

Протягом навчального року учні школи були забезпечені засобами невідкладної першої допомоги. Травмувань, які б спричинили довготривалу хворобу, не було. Найбільша денна захворюваність учнів у зимовий період становила 21 учень.

Проблемним стало проведення щеплень. З батьками медичні працівники проводили бесіди, вели роз’яснювальну роботу серед жителів села.

Графік проходження медичних оглядів учнів при Шумській ЦПР у липні – серпні 2020 року відтермінований у зв’язку із протиепідемічними заходами у закладах освіти на період карантину.

Підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками закладу.

На виконання наказу по Боложівській загальноосвітній школі І – ІІ ступенів від 04.09.2019 №40 – од «Про організацію науково – методичної роботи з педагогічними кадрами у 2019 – 2020 навчальному році», вся методична робота з педагогічними працівниками в 2019 -2020 навчальному році була спрямована на виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про мови», «Про позашкільну освіту», на реалізацію ІІ етапу науково – методичної проблеми «Організація освітнього процесу на основі визначення та розвитку нахилів, здібностей, обдарувань школярів з метою їх життєвого самовизначення і самореалізації» та підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну і індивідуальну діяльність, яка спрямована на впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, перспективного педагогічного досвіду.

У 2019 – 2020 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методична рада, методичне об’єднання класних керівників і вчителів – предметників, методичні наради, семінари, самоосвіта, тощо.

Повністю реалізований план курсової перепідготовки. Адміністрація школи систематично проводить роботу з удосконалення і посилення стимулюючої ролі атестації у фаховому зростанні педагогічних кадрів. Тому, спостерігається динаміка росту якісного складу вчителів. Протягом минулого навчального року проатестовано 6 вчителі, 4 з яких підвищили свою кваліфікаційну категорію. Протягом всього періоду атестації вчителі провели відкриті уроки, виступили на загальношкільних батьківських зборах, педагогічних радах, засіданнях методоб’єднання класних керівників.

Всі вчителі школи протягом навчального року були залучені до роботи у районних і кущових методичних об’єднаннях.

Досвідом своєї роботи вчителі Беднарська Н.В., Ткачук Г.С., Кадук Н.Г., Герасимчук О.Б., Ніколюк Л.В. діляться на сторінках методичного порталу та фахових журналах.

Вчителі Герасимчук О.Б., Мельничук О.В., Ткачук А.П., Кадук Н.Г., Чухач Т.М., Ткачук Г.С., Дем’янюк Р.А. були координаторами міжнародних учнівських конкурсів «Колосок», «Левеня», «Соняшник», «Кенгуру», «Бобер», «Лелека».

Поряд з цим, план заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2019 - 2020 навчального року був виконаний не повністю. Зокрема, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені, не всі вчителі на достатньому рівні працюють з комп’ютером, та володіють навичками самоконтролю і самоаналізу. Певним недоліком в методичній роботі школи є недостатній зв’язок ради школи та педагогічного колективу.

Соціальний захист учнів закладу.

У навчальному закладі знаходились на обліку 52 учні пільгового контингенту. Із них 24 учнів з багатодітних сімей, 7 учнів з неповних сімей, 18учнів з малозабезпечених сімей, 1 учень - інвалід , 2 учні, батько яких - учасник АТО.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства» були організовані заходи:

- акція милосердя до свята святого Миколая.

Всі учні пільгового контингенту відвідували гуртки, брали участь у виховних заходах. Учням, які проживають за межею пішохідної доступності, було організовано під’їзд. Велику увагу приділяв педагогічний колектив учням, схильним до правопорушень.

На внутрішкільному обліку на початок 2019 – 2020 навчального року перебував 1 учень, на кінець - 1.

Охорона праці. Безпека життєдіяльності.

З метою створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено: перевірку електричного обладнання на заземлення, розроблені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу в кабінетах фізики, хімії і біології, майстернях. Своєчасно проводилися вступні інструктажі та інструктажі на робочому місці для співробітників закладу, учнів. Випадків травмування учнів та працівників школи не було.

З учнями школи проводилися цільові інструктажі з обов’язковою реєстрацією в журналах реєстрації інструктажів.

Кожним вчителем – предметником проводився інструктаж перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, зміною ви діяльності на уроках трудового навчання, фізичної культури. Своєчасно проводилися цільові інструктажі з дітьми перед виїздом за межі школи: екскурсії, спортивні змагання, олімпіади.

Класні керівники 1-9 класів щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму.

Достатньо успішну роботу з охорони здоров’я, життя дітей проводили класні керівники Павлишина Т.Л., Ніколюк Л.В., Горобенко Л.І., Чухач Т.М.

Виховна робота.

У 2019-2020 навчальному році виховна робота в школі була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», Закону України «Про охорону дитинства», Концепції громадянської освіти в Україні, Концепції превентивного виховання дітей та молоді, Закону України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення», комплексної програми профілактики запобігання поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення.

Реалізація виховної проблеми школи здійснюється за такими основними напрямками:

- моральне і громадянське виховання;

- правове виховання;

- фізичне виховання, виховання здорового способу життя;

- художньо-естетичне і виховання особистості;

- екологічне і трудове виховання.

Протягом навчального року питання виховної роботи розглядалися на засіданнях педагогічних рад:

- Про основні аспекти моделювання наскрізного виховного процесу у 2018-2019 н. р. (протокол №7 від 17.12.2019 року)

- Про булінг в учнівському колективі ( протокол №8 від 11.02.2019 року)

- Про формування екологічної культури особистості, залучення учнів до активної екологічної діяльності ( протокол №9 від 18.03.2019 року)

Питання виховної роботи слухались на нарадах при директорі:

- Про результати участі учнів школи в різних шкільних і позашкільних заходах.

- Про дані про роботу з неблагополучними сім’ями, з учнями девіантної поведінки.

- Про профілактику травматизму, правопорушень, злочинності.

Видано ряд наказів по виховній роботі.

Однією з форм організації позакласної роботи було створення екологічної стежки, що дає змогу учням оволодівати навичками екологічно грамотної поведінки в природі, пропагувати ідеї охорони природи серед однокласників, мешканців села, розширювати свій кругозір. Найпоширенішою формою роботи на екологічній стежці є екскурсії в різні екосистеми: у ліс, поле, до річки ставка. Зібрані матеріали під час навчальної практики були систематизовані (Ткачук Г.С.).

Успішною була робота учнівського Парламенту. Особливою масовістю учнів відзначалися загальношкільні виховні заходи, родинні свята. До виховного процесу долучалась батьківська громадськість. Співпраця педагогічного колективу та батьків здійснюється через проведення класних та загальношкільних батьківських зборів, спільне обговорення питань на засіданнях батьківського комітету.

Тісною співпрацею відзначився творчий тендем педагога - організатора Олексюк М.В. і вчителя музики, керівника гуртків Климчук І.В.

Фінансово-господарська діяльність.

У весняно - літній період 2019-2020 року проведено поточний ремонт всіх шкільних приміщень. Для проведення ремонтних робіт використано бюджетних коштів:

8 тисяч гривень - для ремонту коридорів, їдальні, майстерні. Придбано рукомийник у їдальню, мотокосу для обкошування пришкільної території, встановлено ворота на в’їзді до школи, замінено 7 вікон в приміщенні школи та 2 вікна – в їдальні.

Технічні працівники провели косметичний ремонт всіх навчальних кабінетів.

Протягом навчального року було дотримання лімітів по енергоносіях.

Перевірки та їх наслідки.

Протягом 2019 – 2020 навчального року в школі проводилися такі перевірки:

1. Планова перевірка Управління Держпраці головним державним інспектором Ю.Л.Грициною.

2. Моніторинг організації роботи з питань пожежної безпеки. Методист відділу освіти, культури, молоді та спорту Шумської Лотоцький Р.Г., провідний спеціаліст відділу Колесник А.В.

3. Дотримання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки. Провідний інспектор Шумського РС ІДСНС у Тернопільській обл.. Нечипорук М.А.

4. Інформаційно – роз’яснювальна робота по питаннях індексації пенсій та монетизації і субсидії.

За наслідками перевірок відмічено достатньо – високий рівень роботи навчального закладу.

/Files/images/fnzvt/IMG_20201124_213505.jpg

/Files/images/f3/IMG_20201124_213836[1].jpg/Files/images/f3/IMG_20201124_214214[1].jpg/Files/images/f3/6[1].jpg/Files/images/f3/5[1].jpg/Files/images/nov/1606946095442.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 451

Коментарi